Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > God kompensasjonsordning for frivillig kulturliv

God kompensasjonsordning for frivillig kulturliv

Stortinget har nå vedtatt ny kompensasjonsordning for frivilligheten. Kor kan få dekket 70 prosent av inntektene de har mistet som følge av myndighetenes smitteverntiltak i perioden 12. mars til 31. august. Det er nå åpnet for å søke. 

Kor skal søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet, ikke Norges Korforbund. Norges Korforbund kommer imidlertid til å ha en hjelpetelefon for alle som trenger hjelp til søknaden. Det vil bli sendt ut informasjon om dette til alle kor.

For kor vil ordningen dekke tapte inntekter fra billetter, påmeldingskontingenter til arrangementer, loppemarkeder, basarer, salg av mat og drikke, kurs, stevner og festivaler. For kor som eier egne hus, vil ordningen også dekke tapte utleieinntekter selv om disse ikke er direkte knyttet til et arrangement.

Det kan søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som følge av at koret har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement. Norges Korforbund tolker dette slik at det blir mulig å søke om kompensasjon dersom koret har mistet betalte sangoppdrag i perioden.

Ordningen vil ikke dekke tapte medlemsinntekter, pengegaver, kollekt, sponsor- og reklameinntekter. Den dekker dessverre heller ikke økte kostnader til øvingslokaler eller kostnader til dirigent. Koret må være registrert i frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Det samlede inntektsbortfallet for koret må utgjøre minimum 25 000 kroner i perioden for å komme inn under ordningen.

SKAL DERE SØKE? DET KAN MAN GJØRE PÅ DENNE LENKEN!

Vi anbefaler alle å sjekke om man er kvalifisert til å søke gjennom å ta en kort spørreundersøkelse. Det kan spare dere for unødvendig arbeid og skuffelse. Det gjør du HER.


Langt bedre enn første ordning som ble lansert i april

Kompensasjonsordningen som nå er vedtatt er langt bedre enn ordningen som ble lansert i april. Norges Korforbund og mange andre organisasjoner har arbeidet hardt for at denne ordningen skulle bli bedre. Vi er glade for å ha fått gjennomslag for mange av våre krav.

Problemet med stengte øvingslokaler fortsatt ikke løst

Det største problemet for Kor-Norge nå, er tilgangen til øvingslokaler. Norges Korforbund er svært bekymret for at mange kor står uten øvingsrom når høstsemesteret starter eller at korene får økte kostnader fordi de må leie et annet lokale enn det de pleier å øve i. Vi kommer til å jobbe videre for at øvingslokalene skal gjøres tilgjengelig.