Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Korona og avbestilling av korturer

Korona og avbestilling av korturer

Hvordan forholder korene seg til avbestillinger som en konsekvens av koronaviruset (COVID-19)


Mange kor henvender seg vedrørende avbestilte reiser eller ønske om å avbestille planlagte reiser. Vi ønsker derfor å skissere noen generelle vurderinger av noen typiske tilfeller etter råd fra vår advokat Espen Egseth.

Under har vi skissert litt om hva korene har rett til i forbindelse med korturer. Så ser vi at det er noen reiseselskaper strekker seg lenger enn det de strengt tatt har plikt til for at den økonomiske belastningen ved en avlysning skal bli så liten som mulig for koret. Det synes vi er svært positivt, og vi tror denne servicen vil bli lagt merke til. 

I denne situasjonen er det viktig å påpeke at det er Folkehelseinstituttet og andre sentrale og lokale myndigheter som til enhver tid er avgjørende. 

Koronaviruset har fått et omfang som tilsvarer en pandemi. Vi har ikke sett pandemier av slik dimensjoner på svært lang tid. Siden dette er nytt for alle er en del av de juridiske problemstillingene som kommer som en konsekvens av pandemien uprøvd. Det er derfor på det nåværende tidspunktet knyttet usikkerhet til en del av jussen som kommer i kjølvannet av Covid-19. 

Det klare utgangspunkt er at hver sak må vurderes individuelt basert på den inngåtte kontrakt. Kontrakten inneholder kanskje egne avbestilling- og refusjonsklausuler og kanskje en egen force majeure klausul. 

Hvorvidt man kan få dekning av sitt tap fra forsikringsselskapet vil avhenge av vilkårene i reiseforsikringen. 

Mange av avtalene er kanskje inngått med utenlandske aktører. Da kommer det inn som et kompliserende element at det kanskje ikke er norske regler som gjelder for avtalen, men kanskje engelske, spanske, russiske eller et annet lands rett. Dette landets force majeure regler kan avvike fra norske. Dette skrivet omhandler kun norsk rett.

Det er stor takt i lovendringer, bransjeanbefalinger m.v. om dagen. Vurderingene kan derfor endre seg pga. omstendigheter inntrådt etter dette skrevet.

Noen typiske tilfeller:


1. Koret valgte å avlyse tur på grunn av frykt før reiserestriksjonene ble vedtatt og/eller at reisen ble kansellert. 
Frykt og føre-var handlinger er dessverre ikke nok for å unngå sin økonomiske forpliktelse i henhold til kontrakt, med mindre kontrakten gir adgang til slik avbestilling. I utgangspunktet har de reisende ikke krav på refusjon ut over det som kan følge av avtalen.

Det er selvfølgelig mulig at partene avtaler andre løsninger, som for eksempel å utsette reisen osv., men dette vil kreve aksept fra den andre parten.  

2. Koret må avlyse/kansellere tur/reisen på grunn av innreise-/utreiseforbud eller andre restriksjoner fra myndigheter.
I dette tilfelle vil det kunne bli vanskelig/umulig for koret å reise, mens flyselskap og hotell kanskje fortsatt kan levere sine ytelser. Så lenge flyselskap og hotellet kan opprettholde sine forpliktelser er utgangspunktet antageligvis at de kan kreve full betaling.

3. Flyselskap og/eller hotellet kan ikke levere sine ytelser
Dersom flyselskapet eller hotellet ikke har anledning til å levere sin ytelse pga. restriksjoner eller andre omstendigheter som gjør det umulig/ svært vanskelig å levere, vil korene antageligvis ha rett til å få refundert innbetalte beløp.  

4. Når kan koret kreve dekning under reiseforsikringen?
Dette beror i hovedsak på vilkårene i reiseforsikringen. 

Generelt er det antatt at dersom koret ikke kan reise pga. utreise-/innreiseforbud, flyselskapet må kansellere flyreisen eller hotellet ikke kan holde åpent til å ta imot dere som gjester, vil tapet ofte være dekket under reiseforsikringen.

5. Koret må avlyse tur på grunn av at reisen er kansellert
Er reisen kjøpt iht. pakkereiseloven (for eksempel via et av reiseselskapene som Korforbundet samarbeider med), har reisende rett til å avbestille pakkereisen før den har begynt uten å betale gebyr dersom situasjonen er som den er i dag med unngåelige og ekstraordinære omstendigheter på bestemmelsesstedet eller i umiddelbar nærhet.

Er reise og opphold ikke omfattet av pakkereiseloven vil en kansellert flytur gi rett til å få pengene tilbake fra flyselskapet. Now-show på hotell etc. blir som for nr. 2 ovenfor, slik at dette må kreves dekket under reiseforsikringen (se nr. 4).

6. Koret ønsker å avlyse en fremtidig reise
Koret må se om det er avtalt en avbestillingsmulighet. Det klare utgangspunktet er at det ikke foreligger avbestillingsadgang med mindre dette er avtalt. Reiser som ligger utenfor perioden for dagens reiserestriksjoner omfattes ikke av restriksjonene. Avbestillinger som ikke dekkes av avtalen må antageligvis skje mot full betaling, og dekkes antageligvis ikke av reiseforsikringen heller. 

Husk at det er forskjell på offentlige anbefalinger og påbud. Det er kun i sistnevnte tilfeller (påbud) at de pliktes etterlevd. Så langt har vi sett eksempler på at reiseforsikringsselskaper har nektet dekning for etterlevelse av offentlige anbefalinger.

I dette tilfellet er det nok best å avvente situasjonen. Situasjonen ved avreisetidspunktet vil være avgjørende for hva som eventuelt vil bli refundert og/eller om reiseforsikringen dekker tapet.