Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Korsatsing med bismak i statsbudsjettet

Korsatsing med bismak i statsbudsjettet

​​​​

Korsatsing med bismak i statsbudsjettet​


Regjeringen foreslår en økt satsing på amatørkor i sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Økningen på 5 millioner kroner er forslått brukt til aktivitetsmidler for kor og styrking​ av Koralliansens kompetansesatsing for kordirigenter. Dette er i utgangspunktet gledelig. Men regjeringen slår dessverre beina under satsingen ved å foreslå et kraftig kutt i støtten til voksenopplæring. Dette vil ha en negativ effekt for norske kor på ca. 3,5 millioner kroner.

Dramatisk kutt i voksenopplæringsstøtten til kor

En svært negativ nyhet for amatørkor er de kraftige kuttene som er foreslått i støtten til voksenopplæring. Støtten som utbetales via studieforbund er et vesentlig bidrag til å holde liv i amatørkorene. Denne støtten er forslått redusert med ca. 16 %, noe som tilsvarer 3,5 millioner kroner mindre til korene. Med dette undergraver regjeringens sin egen satsing på det frivillige kulturlivet. Norges Korforbund vil arbeide for at dette kuttforslaget ikke blir vedtatt i Stortinget.

En satsing på amatørkor i kulturbudsjettet

Satsingen på amatørkor i kulturbudsjettet er fordelt mellom aktivitetsmidler for kor og Koralliansens kordirigentsatsing. Aktivitetsmidler for kor er en støtteordning som Norges Korforbund administrerer på vegne av hele korfeltet. Tildelingen økes fra 7,6 millioner til 10,6 millioner, noe som er svært gledelig. Aktivitetsmidlene er fordelt på to selvstendige støtteordninger: konsertstøtte og produksjons- og driftsstøtte for kor på høyt kunstnerisk nivå. Det har vært en stor økning i interessen for disse ordningene. Bare det siste året har antallet søknader om konsertstøtte økt med 38 % og vi har i år mottatt hele 600 søknader om støtte til konserter der kor skal samarbeide med profesjonelle musikere og sangere. Det er i budsjettforslaget ikke gitt noen føringer på hvordan økningen skal fordeles mellom disse ordningene. Dette er noe Korforbundet vil ta opp med departementet.

Bevilgningen i Koralliansens dirigentsatsing øker fra 1 til 3 millioner kroner. Dette er en ordning som startet opp i 2017 og drives av kororganisasjonene og Foreningen norske kordirigenter (FONOKO). Bakgrunnen er at det er stor mangel på kvalifiserte kordirigenter i Norge. Som del av satsingen er det satt i gang 20 dirigentkurs rundt i landet og mentorordninger for kordirigenter i ni fylker.

Mer men mindre til momskompensasjon

Det er foreslått 2 % økning i potten til momskompensasjon for frivillige organisasjoner; samlet 1,35 milliarder. Imidlertid sier prognosene, ifølge Frivillighet Norge, at søknadsbeløpet for alle de frivillige organisasjonene vil øke med om lag 8 % i 2018, så dette innebærer derfor i realiteten en nedgang. Målet om full momskompensasjon blir derfor heller ikke i år innfridd. Dette er svært skuffende. Les utfyllende nyhet på frivillighetnorge.no.

Frifond og tilskudd til musikkorganisasjoner

Frifond (støtte til barn og unge) og støtte til landsomfattende musikkorganisasjoner er foreslått indeksregulert i forhold til 2017. Dette er tilskuddsordninger som administreres av Norsk musikkråd.

Norges Korforbund har over 30 000 medlemmer fordelt på 1009 kor og vokalgrupper. Forbundet arbeider for å legge til rette for og støtte korvirksomhet i Norge. 

 

For mer informasjon, kontakt Åsmund Mæhle, generalsekretær i Norges Korforbund, aasmund@korforbundet.no, telefon: 93 24 82 78

 

12.10.2017