Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Smitteutbrudd i kor i Bergen

Smitteutbrudd i kor i Bergen

Foto: Tomoyoshi NOGUCHI. Brukt i henhold til CC BY 2.0

8. september 2020 - oppdatert 11. september

Det har vært et smitteutbrudd i et av Norges Korforbunds medlemskor i Bergen. Koret det dreier seg om, har gjort en veldig god jobb når det 
gjelder smittesporing og samarbeid med kommunen. Saken er omtalt i flere medier. Vi håper de smittede i koret blir raskt friske igjen. 

Vi sendte 9. september en e-post til alle våre medlemskor i Bergen og Askøy der vi oppfordrer dem til å bli med på dugnaden og avlyse korøvelser de nærmeste 10 dagene.

Siden smittevernveilederen ble godkjent av Helsedirektoratet i slutten av april har det vært flere tusen korøvelser i Norge uten at det, så langt vi vet, har ført til smitte. Vi kjenner ikke til hvordan smitte har skjedd i dette tilfellet, men saken viser hvor viktig det er med smittevern på korøvelser nå.

Spesielt viktig:

  • Hold deg hjemme hvis du har symptomer på luftveissykdom
  • Hold avstandsreglene i veilederen – helst 2 meter forover og 1,5 til siden.
  • Hold minst en meter avstand på vei inn og ut, i pauser, før og etter korøvelser og i andre sammenhenger der kor møtes. De tilbakemeldingene vi får, viser at mange kor bør forbedre seg på dette området. Ta gjerne med tommestokk for å vise hvor lang en meter er.
  • Bruk håndsprit eller håndvask på vei inn og ut av øvelser.
  • Ingen felles servering av mat og drikke
Norsk musikkråds smittevernveileder (www.musikk.no/smittevern) er godkjent av Helsedirektoratet. Norges Korforbund vil henvise til Helsedirektoratet sier på sine nettsider at musikkøvelser kan gjennomføres dersom denne følges

Samtidig kommer vi og de andre musikkorganisasjonene til å følge med på forskning og fortsette vår dialog med helsemyndighetene. Som på alle områder i samfunnet, vil det også kunne komme endringer i veilederen for musikkøvelser og lokale råd for foreningslivet basert på smittesituasjonen.

I disse tider er det en risiko å møte andre mennesker enten det er på restaurant, i en konfirmasjon eller på en musikkøvelse. Det er ikke påvist at sang i seg selv innebærer større smitterisiko enn annet samvær når avstandsreglene holdes.

Hvis smitte oppstår i koret

Dersom dere oppdager at noen har blitt smittet på en korøvelse, må kommunen varsles. Vi vil også gjerne at dere sender en e-post til vår generalsekretær Åsmund Mæhle på aasmund@korforbundet.no . Dette er nyttig informasjon for oss, samtidig som det gir oss muligheter til å gi dere råd i situasjonen. Norsk musikkråd har også utarbeidet en veileder for håndtering av smitteutbrudd i musikklag som vi kan sende dere dersom situasjonen oppstår.

Dersom dere har spørsmål, så kontakt oss på post@korforbundet.no, telefon 22 39 68 50 (i kontortiden) eller telefon 932 48 278 utenfor kontortiden.