Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Kor og korona - oppdaterte råd

Kor og korona - oppdaterte råd

Oppdatert 29. september 2020

Trygge korøvelser

Korsang betyr mye for korsangere, publikum og lokalsamfunn. Med gode smitteverntiltak og riktig oppførsel fra kormedlemmene mener derfor at det er forsvarlig å starte opp med korøvelser. Det er imidlertid svært viktig at korsangerne er godt informert om hvordan de skal oppføre seg og at koret har gode rutiner for gjennomføring av øvelsene.

Vær ekstra forsiktig i pauser og andre sammenhenger der koret møtes

Vi opplever at de fleste kor er veldig disiplinerte med tanke på smittevern når de står oppstilt i koret. Men vi er bekymret for at mange ikke er flinke nok til å holde avstand i pauser og andre sammenhenger der koret møtes. Da er smittefaren spesielt stor fordi man står ansikt til ansikt. 

Avstand

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for gjennomføring av musikkøvelser med retningslinjer for smittevern. Denne er godkjent av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (se henvisning til veilederen på Helsedirektoratets nettsider). Grensen på 50 deltakere på korøvelser er nå fjernet, men det anbefales at korsangerne har samme plass under hele øvelsen slik at man er i nærkontant med så få som mulig. Veilederen sier at det skal være 1,5 meter til siden og 2 meter foran/bak til neste sanger.

Rutinebeskrivelse for kor

Dirigent Jon Flydal Blichfeldt har laget et eksempel rutinebeskrivelse for kor når det gjelder gjennomføring av øvelser. Denne kan være fin å ta utgangspunkt i. Tilpass den den gjerne lokale forhold. Klikk under for å laste ned:

 Rutiner for korøving i koronatiden nynorsk.docx

Rutiner for korøving i koronatiden bokmål.docx

Smittesporing

Vi anbefaler at man tar et bilde av koroppstillingen på hver øvelse slik at eventuell smittesporing blir enklere. Husk at koret skal ha samme oppstilling på hele øvelsen. Det gjør at færre personer må i karantene dersom det viser seg at noen som er smittet har vært på øvelse.

Dersom dere får mistanke om at noen er smittet på en korøvelse eller et korarrangement, så ta gjerne kontakt med oss i Norges Korforbund for bistand til informasjonsarbeidet.

Øvingslokaler

Det er dessverre også et problem for mange kor at øvingslokaler som skoler og kirker er stengt eller er for små med tanke på avstandsreglene. Vi oppfordrer derfor til å vise kreativitet for å finne øvingslokaler. Kanskje kan dere finne rom i selskapslokaler, hotell, utesteder eller næringsbygg? Dersom lokalene deres er for små, så er det en mulighet å øve halve koret om gangen. Kanskje kan dere ha felles utendørs pause mellom øktene? Får dere økte kostnader som følge av leie av lokaler, så er det en mulighet å søke kommunen om støtte til dette.


Konserter

Det er tillatt med konserter på offentlig sted med inntil 200 personer som publikum. Vanlige konsertlokaler som man kan leie, regnes som offentlig sted. Kor og musikere regnes ikke som del av de 200.  Merk at det kan være lokale særbestemmelser knyttet til arrangementer (for ekesempel i Oslo).

Publikum skal holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. For konsertlokaler med faste seter er det tilstrekkelig med ett ledig sete mellom hver publikummer.

Arrangøren er ansvarlig for å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.

Avstand mellom kormedlemmer på konsert
Norsk musikkråds smittevernveileder gjelder formelt sett bare musikkøvelser. Vi anbefaler likevel at samme avstand holdes på konserter. Hvis man må ha mindre avstand for å kunne gjennomføre en konsert, så anbefaler vi at man først gjør en risikovurdering der man tar hensyn til aspekter som smittetrykk i kommunen, antall korsangere i risikogruppen og hvor lenge konserten varer. 

Her er noen nyttige lenker om gjennomføring av konserter og andre arrangementer:

Viktig om nye avtaler

Dersom koret skal inngå noen nye avtaler som binder koret økonomisk, er det viktig at dere ta med følgende setning i avtalen: "Avtalen bortfaller uten noen forpliktelse dersom den ikke kan gjennomføres grunnet koronaviruset." 

Idébank for koraktivitet i koronatiden

Våre musikkfaglig ansatte har samlet en idébank for ulike aktiviteter i kor som ikke kan eller vil gjennomføre vanlige fysiske øvelser for hele koret. Denne idébanken finner du her. 

Kompensasjon for tap knyttet til arrangementer

Staten hadde en kompensasjonsordning for tap på arrangementer fram til 31. august. Regjeringen har foreslått å forlenge denne ordningen fram til 31. desember, men detaljerte regler og søknadsfrist er ikke fastsatt ennå. Les om dette på Regjeringen.no. Informasjon vil bli sendt ut til kor når detaljene er klare.

Regjeringen har varslet en stimuleringsordning for frivilligheten fra 2021. Norges Korforbund har gitt innspill til denne ordningen. 

Korturer

Vi har laget en egen side om korene rettigheter i forbindelse med bestilte korturer. Denne finner du her.

Vi holder dere oppdatert

Her på kor.no/korona vil dere til enhver tid finne den siste informasjonen vi har å gi. 

Vi anbefaler at både dirigenter og korsangere blir med i Facebook-gruppen vår "Korøving i koronatiden". Der vil både sangere og dirigenter finne mange nyttige tips i disse tider. Husk også å følge Norges Korforbund på Facebook!

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på: post@korforbundet.no, eller telefon 22 39 68 50 (hverdager kl. 9.00-15.30)