Sic Cathrine2.jpg​​
Siv Cathrine Johansen jobber til daglig ved musikklinjen på Heggen vgs. i Harstad og har over 15 års erfaring som dirigent og sangpedagog. Hun er utdannet sangpedagog fra konservatoriene i Stavanger og Birmingham, England. Hun har tatt videreutdanning innen direksjon hos Ragnar Rasmussen i Tromsø og Håvard Forvemo i Trondheim. Hun har tidligere vært dirigent for Gausvik Blandakor. I dag er hun musikalsk leder og dirigent for Sangkoret Lurlokk i Harstad.

Sv har det musikalske ansvaret for prosjektkoret.
dagerik2.jpg

Dag Erik er en dyktig dirigent og solist som har markert seg i regionen med mange store prosjekter i egen regi, i regi av korene han dirigerer og prosjekter i Norges Korforbund.

Dag Erik dirigerer til vanlig Mine damer, Harstad Mandskor, Harstad Guttekor og Bel Chorus.