Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Aktiviteter > KorGalla > Kriterier for prisene

Kriterier for prisene

Galla logo 2020 web.jpg​​ 

Kriterier 2019-2020

 
Kriteriene som følger er veiledende. Foreslåtte og nominerte prismottakere må ikke nødvendigvis fylle dem alle.
 
Foreligger det dokumentasjon og/eller viktige argumenter som det ikke er tatt høyde for i kriteriene, bør dette vektlegges av juryene som skal vurdere nominasjonene.  ​
Kriteriene gjelder tiden mellom 01.01.2018 til 01.12.2019
Frist for å foreslå kandidater er 15. desember​ 2019.

Spørsmål som angår kriteriene for KorGallaen rettes til SUNKI på tlf: 93 42 48 71 
 

Kriterier:

 
Årets tillitsvalgt:
utmerker seg med profesjonalitet i arbeidet
tar kloke kunstneriske og organisatoriske valg på ​vegne av koret.
er godt synlig og bidrar til samhold i koret.
utfører korfaglig organisatorisk arbeid som fører til gode arbeidsforhold i koret.
 
Årets dirigent:
har gjort en innsats for sanger(e) eller kor ut over det en kan forvente.
har søkt inspirasjon og kompetanseutvikling i kurs, seminarer el.
har gjennom målrettet arbeid løftet koret sitt og utviklet egne ferdigheter.
har oppnådd kunstnerisk progresjon og økt sangglede for koret.
deltar gjerne i dirigentnettverksarbeid, og viser vilje til samhandling med andre dirigenter.
gjør kloke vurderinger og anbefalinger for korets valg og repertoar.
 
 
Årets korildsjel:
har gjort en solid innsats for eget kor eller korbevegelsen, gjerne over flere år
er være sanger, tillitsvalgt eller dirigent
sprer stor entusiasme rundt seg og koret sitt
bygger opp under sine korkollegers selvtillit og evne til å strekke seg det lille ekstra
mottar ikke lønn for sin innsats
har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre korsang ut over korets tilhengerskare
er en god «lagspiller»
er en god motivator for korkolleger eller samarbeidspartnere.
 
Årets kor:   
har gjort seg bemerket lokalt, regionalt eller nasjonalt
har både korte og langsiktige kunstneriske mål for koret
har selv eller i samarbeid med andre utført gode kunstneriske konserter/produksjoner
ut fra sine forutsetninger eller har koret med målbevisst arbeid hevet sin kunstneriske prestasjonsevne.
Har et korpolitisk engasjement ut over sin egen drift
tør å eksperimentere med ulike uttrykksformer og trekker inn eksterne kunstneriske ressurser
er aktive medspillere overfor andre kor og gjester gjerne deres konserter som tilhørere
inviterer gjerne andre kor med på felles prosjekter   
 
Årets korproduksjon: (konsert eller korprosjekt)
har produsert og gjennomført én eller flere egne konserter hvor koret har vært hovedaktør
koret har tatt sats og prestert opp mot sitt beste
produksjonen har vekket oppsikt eller interesse ut over det vanlige
produksjonen(e) har gjerne vist et kreativt eller nyskapende/ grensesprengende innhold
koret har promotert sin produksjon godt i media og på sosiale medier
korforestillingen har hatt et klart beskrevet og forståelig tema, gjerne med lokal forankring
produksjonen har fått god respons fra tilskuere og god dekning i media
 
 
Årets rekrutteringskor:
koret har en rekrutteringsstrategi og jobber med rekruttering kontinuerlig
koret har gjort utradisjonelle/ spennenende/ nyskapende grep for å rekruttere
koret legger godt til rette for at nye medlemmer skal trives og lykkes med dette
minst 5 medlemmer er rekruttert til koret i løpet av et år
har økt korinteressen i sitt område, gjennom en kreativ og utradisjonell måte å rekruttere på.
 
 
Årets korby/korbygd:
kommunen tilrettelegger med gode rammebetingelser for korvirksomheten
kommunen støtter opp om lokale kor med kulturelle midler eller på annen måte
kulturskolen gir tilbud til lokale kor om kjøp av dirigenttjenester eller instruksjon
det finnes egnede øvings- og konsertlokaler for kor og korsang godt tilgjengelig
lokalbefolkningen støtter opp omkring de lokale korene fra tilhørerplass.
 
Årets inkluderingstiltak:
(mottaker har fyller flere- eller ett av alternativene under)
 
Alternativ 1:          Samarbeid med flyktninger og innvandrere
er medlem i Norges Korforbund
koret har en bevisst holdning om å rekruttere flyktninger/innvandrere som kormedlemmer
koret planlegger eller har gjennomført sangprosjekter sammen med innvandrere og flyktninger
koret har bidratt til at unge flyktninger/innvandrere får tilbud om sang eller korsang
 
Alternativ 2:         Samarbeid med barn og unge sangere
Er medlem i Norges Korforbund​
Etablert fadderordning for et barne- og ungdomskor i området sitt
Tatt initiativ til samarbeid med barne- og ungdomskor eller skoleklasser i grunnskolen
Gjennomført et korprosjekt sammen med kulturskolen eller lokale barne- eller ungdomskor
 
Alternativ 3:          Sang og helse
Initiativ tatt mot denne målgruppen
Etablert og gjennomført et prosjekt
Personer fra målgruppen tatt opp som medlem i et kor
Dannet eget kor for målgruppen.
 
Årets ærespris:
er sanger, dirigent, tillitsvalgt, komponist, arrangør eller musiker
har utmerket seg i arbeid for eller med kor og distriktsledd
har utført lang og tro tjeneste i eget kor og distriktsledd eller høyere nivå i korforbundet
har utført ekstraordinær innsats for korbevegelsen generelt
har lagt ned en særskilt innsats for fellesskapet i eget kor eller på organisatorisk plan
har vært i korbevegelsen over lengre tid.

Årets Ærespublikummer
Denne prisen kan tildeles en trofast publikummer som har møtt opp ved ett- eller flere kors opptredener gjennom lengre tid. 

Vedrørende Årets Ærespublikummer så sendes en åpen søknad med begrunnelse til 
inger-pernille.stramrud@korforbundet.no 
innen 01.01.2020.