​Program

 

Program fredag
14.00 - 18.00            Dirigenttreff på Røros Hotel, kurs med Margrethe Ek.

                               Tema: sangteknikk.

17.00                       Registrering av kor og utdeling av materiell til kor starter på Røros Hotell

18.00                       Servering av varm mat og oppvarming for kor på hotellet

19.30                       Prøvesang i kirka. (5 min pr kor) Nærmere plan over dette kommer.

21.00                        Kveldskonsert i Kirka. (10 min for hvert kor)

                                (Se progr. for kor.)

Etter konserten er det fritt fram til korsosialt samvær på Røros Hotell.

​Program lørdag 

08.30                        Felles oppvarming i kirka for dem som ønsker det

08.50 - 09.42             Prøvesang for kor som ikke tidligere har sunget i kirka. 

                                Sangerhuset vil være åpent for individuell koroppvarming for dem som ønsker det.

10.00 - 12.00             Formiddagskonsert i kirka. (10 min pr kor)                  

12.00 - 13.00             Lunsj, baguette og kaffe serveres i Sangerhuset.

12.45 - 14.30             Seminar med Margrete Ek for påmeldte i kirka

15.00 - 17.00             Åpen vurdering, (en kort sang pr kor+tilbakem.10 min)

17.30 - 18.30             Avslutningskonsert og underholdning. (To sanger pr kor)

20.00                        Middag og dans på Røros Hotell


program_korvakaroros2013.jpg

​​

Åpen vurdering

Korene forbereder én sang fra sitt eget program som blir vurdert av Margrethe Ek med publikum til stede. Her kommer tilbakemelderen med tips og råd som kan hjelpe koret å optimalisere framføringen av musikken. Dette er svært interessant og lærerikt for både aktører og publikum. Noter for åpen bedømming må sendes inn til vedlagte adresse minst 14 dager før Korvaken, frist 25. oktober 2013. Norges Korforbund v/ Inger-Pernille Stramrud, Postboks 1944 Vika, 0125 Oslo

Korene velger hvor mange og hvilke konserter de vil delta på. Kvelds-, og formiddagskonsert baserer seg på deltakende kor sitt selvvalgte repertoar med maks. varighet 10 min. Åpen bedømming av én selvvalgt sang hvor notene må sendes arrangør på forhånd.
Tidspunktene er veiledende og avhengig av antall kor som melder seg på.