​​Hvor kan koret synge?


De aller fleste kor som skal på festivalen vil gjerne fremføre eget repertoar på scener arrangør gjør tilgjengelig. I Oslo vil vi ha scener flere steder, både i kirker, sentralt i bymiljøet og i KORcampen.

Hvordan melde seg på til sang på slike scener?

Når koret melder seg på vil det være egne avkrysningsfelt for om koret ønsker å synge på scene eller ikke. Dette gir oss som arrangør en pekepin på hvor stor ineteressen er og om hvilke kor som ønsker å benytte tilbudet.
Når korets medlemmer skal begynne å melde seg på er det viktig at korets ledelse på forhånd har valgt et tidspunkt for når koret ønsker å samles for sang på slike scener slik at koristene da får vite dette og ikke melder seg på til sminarer, sightSING etc akkurat da.

Koret og koristene kan benytte tidsplanleggeren (se menyvalget Program til venstre) til å bestemme når de skal sette av tid til sang på scener. Vi som arrangør kontakter koret på et senere tidspunkt og setter da opp en plan for tid på scener innenfor det tidsområdet koret ønsker.

kartLF.png

Program korscene_siste.jpg