​​​​​​​​​​​​Ønsker du å være med på Seminarer eller Konserter selv om du ikke er deltaker på Landsfestivalen?


Vi har ledige plasser på våre spennende seminarer fredag og lørdag som du kan melde deg på selv om du ikke er påmeldt til Landsfestivalen. Og du kan kjøpe billetter til 2 hørbare konserter som begge er fredag 30.5. kl 19:30. Alle seminarene koster 250 kroner hver og konsertene koster fra 225 kroner.

​For nærmere informasjon om Seminarer og Konserter, trykk på lenkene til venstre.


For påmelding; trykk HER!

Påmelding for​ kor - fra 14. oktober 2013


Det gikk ut invitasjon til alle Norges Korforbunds medlemskor mandag 14. oktober. Invitasjonen gikk til den e-post-adressen som er registrert på korets leder i medlemssystemet. 

Invitasjonen inneholder informasjon og link til et elektronisk påmeldingsskjema som må benyttes ved påmelding. Der oppgir man data om koret, hvor mange deltakere (dirigenter, kormedlemmer og ledsagere) man antar at koret vil ha med. Videre oppfordrer vi koret å melde på dirigenten(e) sin(e) til DirigentFRYD - les mer om det under menyvalget DirigentFRYD.

Koret MÅ ha innbetalt påmeldingsgebyret før det gis tilgang til den individuelle påmeldingen for koristene. Den linken sendes ut i en e-post til den som oppgis som korets kontaktperson under korets påmelding. Les mer om påmelding for enkeltdeltakere under.


Link til påmelding for koret finner du HER​.


PÅMELDINGSFRIST 1. FEBRUAR 2014


​Påmelding​ for enkeltdeltakere - fra uke 44


I uke 44 åpnes slusene for enkeltdeltakere, link til dette påmeldingsskjemaet sendes ut til korkontakten i kor som har meldt seg på. I tillegg åpnes det også for de som vil melde seg på til SOLOSLO. Det legges en egen link ut på SOLOSLO-siden (uke 44) i tillegg til at det blir annonsert bredt på Facebook, Twitter m.m.

Korkontakter videresendere mottatt link til påmeldingsskjemaet internt til sine medlemmer. Dette håndteres best slik da Korforbundet ikke sitter med e-post-adresser til enkeltmedlemmer. Koret kan selvsagt selv fylle ut et skjema for hvert enkelt medlem om de ønsker å gjøre det slik, samt bestille faktura for hvert medlem som de så videresender internt til medlemmet for betaling. Dersom medlemmet selv sørger for utfylling kan det velge om å få tilsendt faktura eller betale der og da med kredittkort.

Alle deltakere kan denne gang velge akkurat hva de vil være med på. Det er ingen pakkeløsninger slik man har hatt ved en del andre festivaler. Dette gjøre fordi vi nå har en teknisk løsning som håndterer dette bra, men også fordi tidligere evalueringer viser at man ønsker det slik.

Minstebeløpet er uansett kr 495,- som skal dekke de aller mest nødvendige kostnader ved et så stort arrangement som dette er. Det er i tillegg til seminarer, konserter, sightSING m.v. mulig å skaffe seg hotell gjennom denne løsningen. Vi anbefaler på det sterkeste å kjøpe seg hotellplass snarets råd er. Oslo er alltid fullt og vi vet at det skjer veldig mye i byen akkurat den helgen vi skal ha Landsfestivalen der.

Vanlige hotellavtaler går ut når det er stort trøkk på hotellene - slik fungerer slike avtaler. Dermed er vi avhegig av fremforhandlete priser. Disse er uansett ikke så avskrekkende om man velger å bestille gjennom påmeldingsskjemaet. Atter en gang oppfordrer vi kor og medlemmer til å være kjapt ute med påmeldingene sine!

PÅMELDINGSFRIST 1. FEBRUAR 2014


Viktig vedrørende betalingsendringer


Dersom deltakeren gjør endringer etter at en faktura er sendt ut eller et beløp er innbetalt med kredittkort via nettet blir man belastet et administrasjonsgebyr pålydene kr 200,-. Slike endringer er ofte krevende tidsmessig og Korforbundet er avhengig av å benytte andre ressurser til slike oppgaver.


Utdrag fra retningslinjene


Refusjonsregler


Bindende påmelding er å betrakte som rettslig kontrakt mellom deltaker og arrangør.

Eventuelle avmeldinger skal skje skriftlig til Festivalkomitéen, og refusjoner skjer etter følgende regler:

a. Påmeldingsgebyret (for koret) refunderes ikke.
b. Dersom koret ikke får plass ved Festivalen, refunderes påmeldingsgebyret.
c. Festivalkontingent (for deltaker) refunderes ikke, unntatt ved død, samt dekn​ing av egenandel ved bruk av reiseforsikring ved dokumentert sykdom.

Krav om refusjon fremmes skriftlig til arrangøren, som foretar vurdering og evt. tilbakebetaler beløpet.

d. Innbetalt beløp utover påmeldingsgebyr og festivalkontingent, refunderes med:

1. 100 % ved død og dekning av egenandel ved bruk av reiseforsikring ved dokumentert ​sykdom.​
2. 100 % for hver avmeldt deltaker innen 8 uker før Festivalen (3. april 2014 er siste frist). 
3. Ingen refusjon for avmelding innen 4 uker før festivalen (1. mai 2014).