Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

​​

​​​​​​​Seminaroversikt


Vi har gleden av å kunne by på et knippe spennende seminarer med inspirerende og gode seminarholdere. Alle seminartilbudene er satt sammen av ansatte i Korforbundet og de byr på både dagsaktuelle og tekniske temaer. Vi tror dette tilbudet vil være interessant for mange - ikke minst i 2014!

Det er begrenset med plass av mange grunner så det gjelder å være raskt ute når påmeldingene for de enkeltdeltakere begynner i uke 44.

Som du vil se går det seminarer på formiddagen og ettermiddagen fredag, samt formiddag lørdag. Det betyr at du i praksis kan velge tre seminarer. Påmeldingssystemet har innebygd teller som varsler om et seminar er fulltegnet. Da blir man bli satt på venteliste. Husk at du blir fakturert for det antall du velger, så vi oppfordrer til å ikke booke mer enn man virkelig kommer til å gå på.

Vi sier det med en gang; det er fremmøte en halv time før på alle seminarer. Dette for å sikre at man får valuta for pengene den tiden seminaret faktisk varer.


Presentasjon av de enkelte seminarer


Her følger en presentasjon av de enklete seminarene. Denne oppdateres noe etter hvert som det kommer inn mer stoff. Enten titter du innom her eller så følger du med på vår Facebook-side der vi annonserer oppdateringer som gjøres.

Alle seminarene koster kr 250,- (se menyvalget for priser for spesifiseringer). 


Det intelligente kor

Med VoxNorth
Fredag 14:00-17:00 og lørdag kl 09:00-12:00

​Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1 (KorCampen)


Tips og triks og demonstrasjoner av nyttige verktøyLF2014-vox-sem-250.png som utvikler en kollektiv følelse av rytme, tonehøyde, blanding og​ tolkning.

Denne workshopen er for individuelle sangere og grupper som er nysgjerrig på hvordan det er å være nyskapende i sitt individuelle uttrykk, og hvordan å dyrke kreativitet på forskjellige måter. Ingen forhåndsforberedelse eller noter nødvendig.

Vi vil vise deg hvordan du kan fokusere på å fornye vokalrytmisk uttrykk, eksperimentere med lyder og uttrykksformer og improvisasjon, og hvordan en gruppe kan utvikle sitt eget musikalske uttrykk basert på kreativitet og "intelligent vokalensemblet".


The Intelligent Choir (english)


Tips and tricks and demonstrations of useful tools that develop a collective sense of rhythm, pitch, blend and interpretation.

This workshop is for individual singers and groups who are curious about how to be innovative in their individual expression, and how to cultivate creativity in different ways. No advance preparation nor sheet music needed.

We will show you how to focus on renewing vocal rhythmic expression, experimenting with sounds and forms of expression and improvisation, and how a group can develop its own musical expression based on creativity and "the intelligent vocal ensemble".​


Improvisasjon og sirkelsang

Med VoxNorth
Fredag 14:00-17:00 og lørdag kl 09:00-12:00

​Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1 (KorCampen)Ta en pause fra den innøvde musikken og bli med i en workshop der vi lager musikk for øyeblikket.

I workshopen vil vi utforske ulike tilnærminger til å lage musikk her og nå. Gruppesamarbeid, sirkelsynging og individuell flyt. Du vil lære måter å igangsette dine egne improvisatoriske ferdigheter og samarbeide med andre i fri jam samt gi slipp på din egen iboende musikk. 

Mest av alt - vi vil ha det gøy mens du gjør det.

Improvisation and Circlesong (english)


Take a break from rehearsed music and join this workshop to participate in making music of the moment.

In the workshop we will explore different approaches to making music here and now. Group collaborations, circlesinging and individual flows. You will learn ways to kick start your own improvisational skills and collaborate with others in free jams as well as letting go of your own inherent music. 

Most of all – we will have fun while doing it.


Rhythm & Groove

Med VoxNorth
Fredag 14:00-17:00 og lørdag kl 09:00-12:00

​Sted: Edderkoppen, St. Olavs plass 1​Hvis du liker move'n groove, mens du synger - bør du absolutt prøve ut denne workshopen. Bevegelse eller dans og sang på samme tid er for oss det samme som å ha det gøy. Det er to ting som er uatskillelig.

Kom og bli med å klappe, stampe og knipser - alle lyder fra kroppen - la oss synge og få Yo Groove On!​

Rhythm & Groove (english)


If you like to move’n groove while you sing – you better come and try this workshop out. Moving or dancing and singing at the same is for us equal to having fun. It’s just two things that are inseparable.

Come and join the clapping, stomping and snapping – all sounds from the body - let's sing and get Yo Groove On!


Beatboxing for everyone (går på engelsk)

With RoxorLoops
Fredag 14:00-17:00

Sted: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37A (Paléet, rett over Egon)


What is beatboxing?
How is it different from Vocal percusion?
Can everyone learn it?
Where did it come from?
Participants will use their mouth to perform the basic drum sounds: kick, hi-hat, snare.

The goal is to beatbox a variety of standard 4/4 rhythms and thus be able to do simple vocal percussion in vocal ensembles or choirs.


Beatboxing - medium/advanced (går på engelsk)

With RoxorLoops
Lørdag kl 09:00-12:00

Sted: Oslo Handelsstands Forening, ​Karl Johans gate 37A (Paléet, rett over Egon)​You have been beatboxing (for a while), but don’t seem to reach that next level.
You want to learn some new tricks and rythms, or clean up some sounds.
This workshop will combine individual needs with general knowledge.


Prøysen i Kor

Med Inger-Pernille Stramrud og deler av Solheimkoret
Fredag og lørdag kl 09:00-13:00​

​Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1 (KorCampen)Seminaret tar utgangspunkt i et spennende prosjekt som har hatt som intensjon å:
 
• Bringe Prøysens skatter ut på nye arenaer og til enda bredere målgrupper innenlands og utenlands
• Generere produksjon av spennende og utfordrende korarrangement av Prøysens verker.
• Bidra med positiv ideutvikling av kulturuttrykk i lokalsamfunnet
• Skape medieinteresse for korsang og korbevegelsen i tilknytning til feiringen av bygdas største kulturpersonlighet.
• Tjuvstarte Prøysenjubileet i 2013 og dermed forlenge perioden med rampelys og interesse for Prøysen og Ringsaker i media

Seminaret ledes av Inger-Pernille Stramrud og hunLF2014-alf-250x.png bringer med seg en liten gruppe sangere fra Solheimkoret.

Solheimkoret er et blandet kor fra Ringsaker i Hedmark med ca 60 medlemmer. Det er et aktivt kor med et stort repertoar som synger alt i fra kirkemusikk og viser til folkemusikk, pop, musikaler, julearrangement og sanger fra fjernere himmelstrøk. Det har et høgt aktivitetsnivå, et høgt ambisjonsnivå og er kjent som et kvalitetskor som sprer sangglede i regionen gjennom våre konserter alene og i samarbeid med andre.
 
Selv om det kommer fra Prøysens «dørstokk», synger det ikke så ofte Prøysen. Det skyldes at det faktisk finnes svært få a cappella arrangement av Prøysens viser. Det ville de gjøre noe med, og da var 100-års jubileet en perfekt ramme for å få korarrangører på banen. Koret betrakter prosjektet som et nybrottsarbeid da da de ikke vet om at andre har forsøkt dette tidligere.
 
Med den bakgrunn inviterte Solheimkoret til en åpen arrangementskonkurranse for arrangører og komponister på bred basis. Der ba de om Prøysen-korarrangement for manns-, dame- og blanda kor. Og prosjektet valgte de å kalle ”Prøysen i KOR”.