Landsfestivalen stor_farger.png


Landsfestivalen for kor 2015.


Festivalsjef Hans Vist
Mobtlf 952 20 880

E-postadresse: lf2015@kor.no

Adresse:
Musikkens Hus
Kirkegata 16B

7600 Levanger

Besøksadresse: Musikkens Hus, Kirkegata 16B, 7600 Levanger

Nå kan du finne festivalprogrammet tilpasset SMARTTELEFON på www.landsfestival.no