Landsfestivalen stor_farger.png


KORVERTER


Alle kor får tildelt en korvert. Korverten vil være ​til disposisjon "24 timer i døgnet" og sørge for at korene møter på rett plass til rett tid samt være bindeledd mellom korene og Festivalledelsen. Korverten vil i tillegg fungere som guide og på denne måten gi de besøkende korene en ekstra opplevelse.

Korverten vil i god tid før korene ankommer Levanger ta kontakt og svare på eventuell spørsmål som måtte dukke opp i det man nærmer seg Levanger.

Vi håper på denne måten å kunne gi en så god service som mulig under festivalen.