Landsfestivalen stor_farger.png


Påmeldingskjema


Påmeldingsskjema i lenke under må benyttes ved påmelding. Der oppgir man data om koret, hvor mange deltakere (dirigenter, kormedlemmer og ledsagere) man antar at koret vil ha med. Vi ønsker også informasjon om koret kommer i "egen buss" eller har behov for transport. 

Koret betaler en påmeldingsavgift, og hver enkelt deltaker må betale en påmeldingsavgift, se Priser i kolonnen til venstre.​

​Festivalpasset koster kr. 1 500,- og dekker:

 • Velkomstpakke
 • Middag torsdag
 • Lunsj fredag
 • Middag fredag
 • Lunsj lørdag
 • Festivalbankett lørdag kveld
 • Adgang til alle konserter (unntatt konserten med CANTUS lørdag ettermiddag)
 • Busstransport til/fra overnattingsstedene til kvelds-arrangementene fredag og lørdag​

Festivalpass fra fredag ettermiddag til søndag koster kr. 1 250,- og dekker:

 • Middag fredag
 • Lunsj lørdag
 • Festivalbankett lørdag kveld
 • Adgang til alle konserter (unntatt konserten med CANTUS lørdag ettermiddag kl 17)
 • Busstransport til/fra overnattingsstedene til kvelds-arrangementene fredag og lørdag​

Videre oppfordrer vi koret å melde på dirigenten(e) sin(e) til Dirigenter på vidvanke - les mer om det under menyvalget Dirigenter på vidvanke.

Påmeldingsavgifter og Festivalpass må være betalt innen 11.04.2015!

Selv om påmeldingsfristen er ute er det fortsatt mulighet for å melde seg på Landsfestivalen, seminarer etc.....


Link til påmelding for koret, dirigent og ledsager  


For de som vil melde seg på til SOLOLEVANG legges det ut egen link på SOLOLEVANG-siden i menyen til ventre.


Påmelding til Seminarene fredag og lørdag gjøres med å gå inn på Seminarer i menyen til venstre.Utdrag fra retningslinjene for påmelding.


Refusjonsregler


Bindende påmelding er å betrakte som rettslig kontrakt mellom deltaker og arrangør.

Eventuelle avmeldinger skal skje skriftlig til Festivalkontoret og refusjoner skjer etter følgende regler:

a. Påmeldingsgebyret (for koret) refunderes ikke.
b. Dersom koret ikke får plass ved Festivalen, refunderes påmeldingsgebyret.
c. Festivalkontingent (for deltaker) refunderes ikke, unntatt ved død, samt dekn​ing av egenandel ved bruk av reiseforsikring ved dokumentert sykdom.

Krav om refusjon fremmes skriftlig til arrangøren, som foretar vurdering og evt. tilbakebetaler beløpet.

d. Innbetalt beløp utover påmeldingsgebyr og festivalkontingent, refunderes med:

1. 100 % ved død og dekning av egenandel ved bruk av reiseforsikring ved dokumentert ​sykdom.​
2. 100 % for hver avmeldt deltaker innen 8 uker før Festivalen (3. april 2015 er siste frist). 
3. Ingen refusjon for avmelding innen 4 uker før festivalen (1. mai 2015).