Landsfestivalen stor_farger.png

Påmeldingsavgift


I henhold til retningslinjer fra Norges Korforbund er påmeldingsavgiftene slik:

  • For medlemskor i Norges Korforbund
    Kr. 2000,- pr kor
  • For kormedlemmer i Norges Korforbund
    Kr. 500,- pr kormedlem

Festivalavgift

Festivalavgiften fastsettes av teknisk arrangør og er ment å dekke de tilbud som gis, så som bespisnig alle dager, busstransport til/fra overnattingssteder til kveldsarrangementene fredag og lørdag, konserter og de fleste aktiviteter som inngår i programmet. ​Det synlige beviset for at Festivalavgiften er betalt er Festivalpasset som utdeles ved ankomst til Festivalen.

I de tilbud/aktiviteter som ikke dekkes av Festivalavgiften vil dette fremgå spesielt

Festivalavgiften for Landsfestivalen er satt kr. 1 500,- sanger.

For de kor som ønsker å delta fra fredag ettermiddag til søndag er
Festivalavgiften kr. 1 250,-

Betaling av Påmeldinsavgifter og Festivalavgift utføres under Påmelding i menyen til venstre.