Skjermbilde 2015-06-15 kl. 14.48.50.png

Påmeldingen til Landsfestivalen er nå stoppet. 60 kor har meldt seg på og vi kan pr. i dag ikke ta inn flere kor. Det er mulig å sette seg på venteliste om man ønsker det.

Refusjonsregler


Bindende påmelding er å betrakte som rettslig kontrakt mellom deltaker og arrangør.

Eventuelle avmeldinger skal skje skriftlig til Festivalkontoret og refusjoner skjer etter følgende regler:

a. Påmeldingsgebyret (for koret) refunderes ikke.
b. Dersom koret ikke får plass ved Festivalen, refunderes påmeldingsgebyret.
c. Festivalkontingent (for deltaker) refunderes ikke, unntatt ved død, samt dekn​ing av egenandel ved bruk av reiseforsikring ved dokumentert sykdom.

Krav om refusjon fremmes skriftlig til arrangøren, som foretar vurdering og evt. tilbakebetaler beløpet.

d. Festivalpass og innbetalt beløp utover påmeldingsgebyr og festivalkontingent refunderes med:

1. 100 % ved død og dekning av egenandel ved bruk av reiseforsikring ved dokumentert ​sykdom.​
2. 100 % for hver avmeldt deltaker innen 14. april (8 uker før Festivalen).
3. 50% for hver avmeldt deltaker innen 12. mai (4 uker før Festivalen).
4. Ingen refusjon for avmelding etter 12. mai 2016.