​​

Nå kan du bestille flotte profilartikler til Landsfestivalen


​​Kun forhåndsbestilling. Frist 8.4.2016!!


Sydvest.png

Gjennom vår samarbeidspartner Musikkglede har vi plukket ut noen flotte artikler som dere i korene kan forhåndsbestille. Dette er nyttige ting som dere enten kan bruke under festivalen, eller ha som minne fra dagene i Lofoten.

Koret må sende samlet bestilling på vedlagte skjema innen fredag 8.4.2016, og artiklene vil komme til dere før dere reiser. Det blir ikke mulig å bestille disse varene under festivalen.Om produktene:
  • Produktene er kvalitetsprodukter fra 4 ledende leverandører
  • Leveransen vil skje 1 uke før avreisen til Landsfestivalen
  • Forslag til gangen i bestillingsprosessen:
  • Produktoversikt følger vedlagt
  • De som ønsker å bestille produktene, leverer inn sitt skjema til den i koret som ordner med samlebestillingen. Ta med på neste øvelse!
  • Samlebestillingen fra koret sendes på eget skjema innen 8.4. pr. e-post til musikkglede@hotmail.com

  • Forhåndsbetalingen sendes samtidig til:

Konto: 9041.05.50678
András Hidas
Musikkpedagogisk Senter
Bibliotekgata 30
1473 Lørenskog