​​​​​Priser​


Påmeldingsgebyr​

I henhold til retningslinjer fra Norges Korforbund er påmeldingsgebyr for korene slik:

  • Medlemskor i Norges Korforbund mer enn 12 deltakere Kr. 2000,- pr. kor. Ikke medlem kr. 3000.-
  • Ensembler med 12 eller færre deltakere (inkl. musikalsk leder) kr. 1000.- Ikke medlem kr. 1500.


Påmeldingskontingent

Hvert enkelt kormedlem og dirigent betaler i tillegg en påmeldingskontingent på kr. 500.-

Ledsagere betaler ikke påmeldingskontingent. Kun festivalpass.


Festivalpass​ 

I tillegg til påmeldingsgebyr og påmeldingskontingent kjøper hvert kormedlem og dirigent festivalpass. 

  • ​Festivalpass inkludert bankett koster kr 960,-
  • Festivalpass uten bankett koster kr 660,-.


Påmeldingsfrister

​Påmeldingsfristen for koret er 31.12.2017. Korpåmeldingen er bindende etter denne dato, og og påmeldingsgebyret betales ikke tilbake.

Frist for å endre antall, og betalingfrist for påmeldingskontingent og festivalpass er 1.3.2018. Etter denne dato refunderes ikke påmeldingskontingenten for deltakerne. Refusjonsregler utover dette er som følgende:​

Refusjonsregler


Bindende påmelding er å betrakte som rettslig kontrakt mellom deltaker og arrangør.

Eventuelle avmeldinger skal skje skriftlig til Festivalkontoret og refusjoner skjer etter følgende regler:

a. Påmeldingsgebyret (for koret) refunderes ikke.
b. Dersom koret ikke får plass ved Festivalen, refunderes påmeldingsgebyret.
c. Påmeldingskontingent (for deltaker) refunderes ikke, unntatt ved død, samt dekn​ing av egenandel ved bruk av reiseforsikring ved dokumentert sykdom.

Krav om refusjon må tas med eget forsikringsselskap, hvor legeattest og kvittering for påmeldingsavgifter må legges ved. Evt krav om dekking av egenandel på forsikringen må fremmes skriftlig til arrangøren, som foretar vurdering og evt tilbakebetaler beløpet.

d. Festivalpass og innbetalt beløp utover påmeldingsgebyr og påmeldingskontingent refunderes med:

1. 100 % ved død og dekning av egenandel ved bruk av reiseforsikring ved dokumentert ​sykdom.​
2. 100 % for hver avmeldt deltaker innen 12. april (8 uker før Festivalen).
3. 50% for hver avmeldt deltaker innen 10. mai (4 uker før Festivalen).
4. Ingen refusjon for avmelding etter 10. mai 2018.Vi gleder oss over at vi har klart å beholde samme priser som til forrige landsfestival. Festivalpasset inkluderer alle seminarer og konserter, utenom konsert med Sigvart Dagsland med seminardeltakere.​​​