​​

 
 

J​on Fylling er en norsk dirigent, kordirigent, arrangør og komponist opprinnelig fra Harstad. Han tok eksamen i kordireksjon ved Norges Musikkhøgskole. Han har dirigert Norsk Vokalensemble, Oslo Kristelige Studentkor, Nordstrand MusikkSelskaps Kor og Tønsbergkoret. Norske Kammersangere.

I 2002 startet han Østfold Symfoniorkester som han fremdeles dirigerer. Han ledet Oslo Telemark Symfoniorkester fram til 2012. Fylling arbeider som lektor i blant annet dirigering, komposisjon og arrangering. Han er ellers seminar- og kursholder, dommer ved konkurranser, og har vært engasjert som dirigerings- og gehørlærer i regional kordirigentopplæring i regi av Norges Korforbund. Han har også lærer- og sensoransvar i forbindelse med Norges musikkhøgskoles desentraliserte høgskoleutdanning i dirigering.

Han har hatt en rekke dirigerings- og konsert-prosjekter i inn- og utland, bl. a. Sverige, England, Frankrike, Polen, Ukraina, Sør-Afrika og USA.