Klasser


Hvert kor kan delta i maksimalt 2 klasser. Det kan konkurreres i følgende klasser:

Sakral A/B
Rytmisk 
Blandet kor A/B
Like stemmer A/B (damekor/mannskor)
Ungdomskor
Vokalgrupper
Ungdomskor er kor hvor 80 % av korets medlemmer er fra 14 til 26 år. 20 % kan være yngre enn 14 år. 
Vokalgruppe defineres som ensemble uten dirigent på maksimum 12 og minimum 3 sangere hvor det i utgangspunktet er en sanger på hver stemme.

Hvert kor har maks 12 minutter fra første til siste tone. Inn- og utmarsj regnes ikke i denne tiden.