Pris​er


Påmeldingsgebyr for koret​

Koret betaler en påmeldingsavgift på kr 1.500,- for å delta i en klasse (medlemmer i Norges Korforbund). Ikke-medlemmer betaler kr 2.000,-.

Ønsker man å delta i 2 klasser betaler man dobbel påmeldingsavgift. Påmeldingen regnes som endelig mottatt  når påmeldingsgebyret er innbetalt til Norges Korforbund, se påmeldingsskjema.

Ungdomskor betaler bare halv påmeldingsavgift; kr 750,-. Ikke-medlemmer kr 1.000,-.

Fristen for påmelding og betaling av påmeldingsavgiften er 15. juni 2013.

Koret betaler ikke for deltakere i denne omgang, kun påmeldingsavgiften. Når vi får antall påmeldte og antall som ønsker å bli med på festen på lørdagskvelden sender vi ut nytt innbetalingskort. 


Påmelding av kormedlemmer


Deltakeravgiften for kormedlemmene vil være kr 490.-
For ungdomskor er deltakeravgiften kr 290,-

Info om pris på NM-festen lørdag kveld kommer seinere.

Det vil være mulig å få med flere sangere, og flere til festen. Siste frist for å få med flere er satt til 1. oktober 2013. Etter denne tid kan ikke antall kormedlemmer eller antall til festen endres! 

Siste betalingsfrist for deltakeravgiften og innbetaling til festen er 1. oktober 2013! Kor som ikke har betalt inn deltakeravgiften innen denne dato kan bli utelatt fra konkurransen! 


Ledsagere


Ledsagere kan kjøpe NM-dagspass i Sekretariatet under arrangementet. Dagspassene vil også være til salgs på de ulike arenaene.

Pris for dagspass er 100 kroner per dag.

Dette gir tilgang til alle konkurranser og Grand Prix-finale. .

Ledsagere kan også melde seg til festen lørdagskveld med mat og dans til storband, ta disse med i det totale antallet. Info om priser for dette vil du finne her på kor.no. 

Hvis det oppstår forhold som tilsier at arrangementet ikke kan gjennomføres, vil påmeldte kor få melding om dette senest 15. juni 2013.