​​​Innkvart​​ering SKS 2013​


Toneheim Folkehøgskole har planer om oppgradering av bygningsmassen, og 1. fase i dette arbeidet startet i 2012. Dette betyr at endel av de gamle internatbyggene vil være borte i uke 30, men det vil bli satt opp en brakkerigg ved parkeringsplassen som vil ha samme kapasitet som eksisterende bygg. 

Innkvartering vil av kapasitetshensyn bli gjort mest mulig i dobbeltrom, men vi vil tilby enkeltrom for de som har spesielle behov. Så fremt det er kapasitet vil vi også tilby enkeltrom til andre, men dette ser vi først når vi har påmeldingene klare.

Sengetøy og håndklær vil bli utlevert ved resepsjonsområdet ved registrering. Det vil bli mulig med skifte av håndklær en gang i løpet av uken. Beskjed om dette vil bli gitt. Sengetøy og håndklær legges i skittentøydunker ved resepsjonen ved kursets slutt. ​