Kontakt Oss SKS 2013


Epost-adresse: sks2013@kor.no 

Telefon: 22 39 68 58

Prosjektleder:  
Roar Barros-Ødegård - mobil 464 73 199                  

Musikkfaglige spørsmål: 
Rune Bergmann - mobil 918 48 028