​Samarbeidspartnere SKS 2013​​


​Norsk Korsenter

Norsk Korsenter vil være til stede under Sommerkorskolen. Her vil du kunne se på nye og gamle kornoter - og snakke med Anthony fra korsenteret som innehar stor kunnskap om nettopp noter og repertoar.

Norges Korforbund er medeier i korsenteret. 

Toneheim Folkehøgskole

Norges Korforbund har brukt Toneheim Folkehøgskole mange ganger, og skolen egner seg veldig bra til kurs i sang- og musikk. Toneheim er folkehøgskolen som kun har musikklinje.

Skolen er i gang med en stor oppgradering av bygningsmassen, og fase 1 starter dette året. En del av internatbyggene rives i mai, og det settes opp en byggerigg som skal erstatte de rommene som blir borte.

Det blir lagt plast over byggeplassen, og bygging av nye internater vil først starte uken etter Sommerkorskolen. Det betyr at vi blir ikke forstyrret av byggearbeider under SKS.

Norges Korforbund har også eierinteresser i Toneheim.