​​​​​​​​​​​​​​​​​6689 (2).jpg​​

2 spennende korsangerkurs 

 

Korsangerkurs 1 – Klassisk  

Instruktør Bob Chilcott​ (England)

Bli kjent med Bob Chilcott sine komposisjoner og arrangementer. Hans musikk synges av kor over hele verden. Kurset vil være av klassisk art, og kurset er for alle. Vi tilstreber å få til en fin balanse mellom stemmene. Kurset vil gå på engelsk.

Become familiar with Bob Chilcott´s compositions and arrangements. His music is sung by choirs all over the world. The course will be of classical art, and the course is for everyone. We strive to achieve a fine balance between the voices.​ This course will be in english.

Repertoar:

 • Missa Cantate, for unaccompanied SAB choir
 • The Lily and the Rose

 

Korsangerkurs 2 – Rytmisk

Instruktør Anders Edenroth (Sweden)

På dette rytmiske kurset stiller vi krav til de som melder seg at de kan øve inn sangene på forhånd før man kommer til kurset. ​Vi tilstreber å få et generelt høyere nivå på dette kurset, og kommer ikke til å bruke mye tid til innøving av stemmer under kurset. 

On this rhythmic course we set requirements for those who register that they can practice the songs in advance before coming to the course. We strive to obtain a generally higher level of this course and will not spend much time with rehearsing during the course.​​

Repertoar:

 • Ett liv för mig
 • Grisvisan
 • I just wanna get lost
 • The world for Christmas
 • Water
 • Reindeer Rodeo​


Dirigentkurs på 4 nivåer


Dirigentkurs  - Nivå 1

Instruktør: Ingrid Danbolt (Norway)

Dette er et basiskurs for kordirigenter. Målgruppen er de som ikke har dirigert før, men som har lyst å lære det mest elementære som slagfigurer, hvordan starte og avslutte en sang etc. Passer også godt for korister som kanskje kunne tenke seg å være hjelpedirigent i koret. 

Choral conducting – beginners

This course is aimed for you who wish to begin with conducting or who haven’t got much experience with it and want to develop your basic skills. The course compasses around fundamental work with conducting, kinaesthetic awareness, body language and communication. The understanding for the interaction between your body language and how the choir actually sings.

Repertoar:
 • Nattjoik                         Frode Fjellheim 
 • Goodnight sweetheart     Carter/Hudson, arr: Robert Sund
 • White Winter hymnal      Pentatonix
 • Vitae Lux                      F. Alnæs/Stein Ivar Mortensen (SATB)
 • Pavane                         Anonym, hos Toinot Arbeau (1589)

*I tillegg kommer unisone sanger i ulike tempi og taktarter​


Dirigentkurs  - nivå 2

Instruktør: Nina T Karlsen (Norway)

Har du den nødvendige grunnopplæringen i direksjon, taktfigurer, innslag og avslag, er dette riktig kurs for deg. Målgruppen er de som dirigerer et kor, men som ønsker å komme et steg videre. Fokuset vil være fra teknikk til musikk, og også komme inn på tema som dirigentens rolle som leder og som kulturarbeider. ​

Conducting level 2

Do you have the necessary basic training in conducting -this is the right course for you. The target group are those who conducts a choir, but who want to get a step further. The focus will be from technique​​ to music, and also touch on topics such as the conductor's role as a leader and as a cultural worker.​

Repertoar: 

 • T. Dyrud                      Med en bukett
 • T. Tallis                      If ye love me
 • J. Brahms                   Verlorene Jugend
 • F. Havrøy                    Rêve pour l¨hiver
 • A. Prøysen/Holmsen  Mitt hjerte er ditt​​​​​


Dirigentkurs  - nivå 3 ​

Instruktør: Thomas Caplin (Norway)

Kurset er for dirigenter som allerede har god og grunnleggende slagteknikk, og som har god erfaring med kor og kordireksjon. Det er en forutsetning at du dirigerer et fast kor.

Hva betyr det å være en musikalsk leder for et kor? Hva innebærer jobben? Hvordan opplever du jobben din? Korledelse innebærer å legge til rette for menneskelige og musikalske prosesser, tilrettelegge for utvikling i koret. Det er noe langt mer enn bare å være en leder. Hvordan kan vi legge til rette for at de menneskene vi ukentlig møter vil være i stand til å oppleve både musikalsk og menneskelig realisering og utvikling - at de vet hvem de er og hvorfor de er der? Vi forventes å håndtere sangere og deres individuelle utfordringer på mange ulike nivåer - musikalsk, psykologisk, åndelig .... Hvor vi opererer i skjæringspunktet mellom musikk, psykologi, sosiologi og kommunikasjon. Vi reflekterer over de erfaringene du selv har hatt som kordirigent.

Vi arbeider også med tradisjonell teknisk dirigering og hvordan vi jobber med musikk med koret - hvordan du stiller opp koret, hvordan skape musikken, hvordan bygge klangen i koret og hvordan forstå musikken. Vi arbeider også med kinestetisk bevissthet, kroppsspråk og kommunikasjon. Forståelsen for samspillet mellom kroppsspråk og hvordan koret faktisk synger.​​

Choral Leadership (conducting) level 3

What does it mean to be a musical leader for a choir? What’s in the job? How do you experience your job? Choral leadership involves facilitating human and musical processes facilitate development in the choir. That’s something far more than just being a conductor, why we in this course address the leader of the choir. How can we facilitate that the people we weekly meet will be able to experience both musical and human realization and development – that they know who they are and why they are there? We are expected to handle the singers and their individual challenges on many different levels – musically, psychologically, spiritually…. Where we operate in the intersection of music, psychology, sociology and communication. We reflect upon the cases you yourself bring to the course from your own experience.

We also work with traditional technical conducting and how we work with the music with the choir – how to tune the choir, how to form the music, how to build the sound of the choir and how to study the music with the choir. We also work with kinaesthetic awareness, body language and communication. The understanding for the interaction between your body language and how the choir actually sings.

Repertoar:

 • Kan du se?                            Egil Hovland                          
 • Even when He is silent            Kim André Arnesen
 • Bruremarsj                            Jan Magne Førde (bl kor)
 • Telemarkspringar                   arr. Henrik Ødegaard
 • Nonsense                              Gottfredo Petrazzi                
 • Crucifixus                              Lotti                      Dirigentkurs  - nivå 4   

Instruktør: Anders Eby (Sweden)

Kurset retter seg mot ambisiøse dirigenter som her kan få jobbet grundig med detaljene i musikken, betoninger, uttale, intonasjon etc. De som søker dette kurset forventes å ha grunnleggende kunnskap innen gehørtrening og musikkteori.

Søkere må sende en kort CV, og et demo opptak av deg selv i prøve og konsert. Varighet maks 15 minutter. I tillegg må du skrive kort om hvorfor du vil være med dette kurset, ca 4-5 linjer.

Conducting – higher level (Master Class)  

This course is aimed for conductors on a higher level and is open for 10 students. Higher education is expected as well as experience from choral conducting on a higher level. Current students in formal conducting programs are also a target group for this group. In this course you will work a great deal with the practice choir.

Documentation of level (video + experience) is required and must be submitted in order to qualify.

You have to send a CV, description of why you want to attend the course, and video where you conduct a choir. Please send toThe Norwegian Choir Association on email sks2017@kor.no within 01.03.2017.​​​

Instructor: Anders Eby (Sweden)

Repertoar:

 • Benjamin Britten       Sacred and Profane (medeltida texter) – Faber Music
  • Choose 3 pieces
 • Paul Hindemith          Six Chansons (Rainer Maria Rilke) 
  • ​Choose 3 pieces​
 • Johann Hermann Schein (1586-1630): Två motetter ur Israelsbrünnlein 1623
  • ​Nr. 3 Die mit Tränen säen
  • Nr. 21 Was betrübst du dich, meine Seele
 • Egil Hovland               Aftonbön (Karin Boye)
 • Sven-Erik Johanson     Snabbt jagar stormen våra år
 • Emil Råberg               The Tyger – Bo Ejeby Förlag
 • Anna-Karin Klockar     Speeches (nr 1 The Rights of Woman) – Gehrmans Musikförlag​

CV, beskrivelse om hvorfor du vil delta på kurset, samt dokumentasjon på video sendes Norges Korforbund på epost sks2017@kor.no​ innen 1.3.2017.

Kurset har plass til 10 aktive deltager, men det vil også være mulig å delta som passiv.


Dirigentkurs – rytmisk korledelse / vocal leadership

Instruktør  Merel Martens

Under Sommekorskolen ønsker hun å introdusere deg til korleder-metoder hvor hovedmålet er å få sangerne til å føle mer ansvar for de musikalske valgene, prosessen og identiteten til gruppen. Innen rytmisk kormusikk, ønsker hun å søke etter muligheter til å utfordre korledere til å arbeide "out-of-the-box". For eksempel: Legge improvisasjon og en rytmisk tilnærming til klassisk kormusikk og kombinere trening av ferdigheter av kormedlemmene med små spill og ha det gøy!​


During the Sommekorskolen I would like to introduce you to choir leading methods where the main goal is to have the singers feel more responsible for the musical choices, the process and the identity of the group. Within the field of rhythmic choral music, I would like to search for opportunities to explore out-of-the-box. For example: adding improvisation and a rhythmic approach to classical choir music and combining training the skills of the choir members with little games and having fun!

Repertoar:

 • Grow Old with me (Tom Odell, balad version)
 • Imagine (John Lennon)
 • Make more sound (Jacqueline Govaert)
 • Tous les mêmes (stromae)
 • Who do you think you are (Spice Girls)​Felleskor​


Bob Chilcott: 

Ophelia, Miranda, and Caliban

a setting for SATB choir, jazz trio, and saxophone of three Shakespeare poems.  


Anders Edenroth:

Jag är I Herrens händer                  


​​Workshops tirsdag og onsdag​​ 


Tirsd​ag:

 1. Rytmisk kurs, ved Merel Martens
 2. Det lærende koret, ved Thomas Caplin (samme kurs begge dager)
 3. Stemmeteknikk i kor -noen hovedprinsipper, ved Randi Lundemo (samme kurs begge dager)

Onsda​​g:

 1. Hvordan bygge opp et ungdomskor?, ved Ingrid Anette Danbolt
 2. Det lærende koret, ved Thomas Caplin (samme kurs begge dager)
 3. Stemmeteknikk i kor -noen hovedprinsipper, ved Randi Lundemo (samme kurs begge dager)