Prøvesang i Bergen: Søndag 21. april


Prøvesang er en selvvalgt klassisk/musikal/folketone sang + tilsendt korsats.

Sangere tas ut for to år om gangen. Dersom det er ledige plasser underveis, tas det opp sangere etter behov. Søkere må være født mellom 1989 og 1997.

Påmelding: ungkor@kor.no innen 3. april for prøvesang.​