Forside / Dirigent / Ledige dirigentjobber / Vestland

Vestland

Vestland

Kor i Vestland fylke søker dirigent

SydVestkoret søker dirigent!

SydVestkoret søker en strukturert og inspirerende dirigent fra 1. januar 2022.

Litt om oss; SydVestkoret er et allsidig blandakor som ble etablert i 1994, og består i dag av rundt 33 medlemmer. Koret øver i Sælen kirke hver tirsdag kl. 18.30 – 21.00. 

Vår visjon er at vi skal «være et godt kor å synge i»– noe som gjenspeiler seg i et godt sosialt miljø der smil og latteren sitter løst. Koret ønsker å utvikle seg musikalsk både ved å ha en bredde i repertoaret og å utvikle korets klang og sangteknikk. Vi deltar på forskjellige arrangementer når det byr seg, alt fra korkafeer til konserter. 

Vi søker er en dirigent som kjenner seg hjemme både i et klassisk og et rytmisk repertoar, som behersker piano til bruk i innstudering, og som har grunnleggende kompetanse i sang og stemmebruk. Vi ønsker oss en dirigent med god evne til kommunikasjon og samarbeid for å nå felles mål og resultat. 

Stillingen honoreres som selvstendig næringsdrivende etter avtale. (Stillingen er ledig fra 1.januar 2022) Søknadsfrist snarest. Søknader behandles fortløpende. 

Hvis du tror dette passer for deg eller har spørsmål, ta kontakt med korets leder. 

Kontaktperson: Tone Lerøen (Styreleder) Mobil: 99620247 Mail: toneleroen@hotmail.com  Søknad og CV kan også sendes på mail til sydvestkoret@gmail.com