Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Medlemsfordeler > Forsikring

Forsikring

 
Norges Korforbund har i samarbeid med Norsk Musikkråd en rammeavtale med If Skadeforsikring. Forsikring må tegnes av det enkelte kor og innmelding/bestilling må skje gjennom Norges Korforbund.


Verdisaksaksforsikring og ulykkesforsikring (avtale AG03026). 

Pris, kr. 35 pr. medlem
Verdisak
Forsikringen dekker lagets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller som befinner seg i lagets øvingslokale eller på lager. Lagets eiendeler er forsikret for kr. 5 000 multiplisert med antall medlemmer – maksimalt kr. 100 000. Forsikringen kan også dekke private eiendeler som ikke er dekket på annen måte med maks. kr. 5 000.

Maksimal forsirkingssum kan utvides med tillegg på kr. 50 000. Pris, kr. 700 pr. tillegg.

Ulykke
Menerstatning ulykke : Kr. 500 000
Dødfallerstatning ulykke  : Kr. 50 000

Ansvarsforsikring

Kor som er tilsluttet Verdisak- og Ulykkesforsikringen (se ovenfor), er også omfattet av Ansvarsforsikring betalt av Norges Korforbund. Forsikringssum kr. 10 000 000.
Denne forsikringen omfatter også arrangementer i regi av Norges Korforbund og forbundets ulike distriktsledd.

Yrkesskadeforsikring for dirigenter

Pris, kr. 220. 
Kor med arbeidsgiveransvar er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikrng på sine ansatte.

Bestill forsikring hos Norges Korforbund på tlf. 22 39 68 50 eller på e-post: post@korforbundet.no.

Kontaktperson i If er:
Kenneth Sandhåland
Salgssjef
Tlf. 52 73 40 94, mobil 905 57 486, kenneth.sandhaland@if.no

Ved skade. Ring 02400