atløykoret


Sjanger: Blandet

Leder: Lillian Oddekalv Gjervik
Medlemmer: 28
Dirigent: Helen Amundsen
Kortype: Blandakor