Forside / Om oss / Organisasjonen / Strategi, handlingsplaner og regelverk

Strategi, handlingsplan og regelverk

Strategi, handlingsplan og regelverk

Strategi og handlingsplan

Handlingsplanen er forbundets styringsdokument i periodene mellom landsmøtene.

Handlingsplanen løfter fr​​em noen sentrale utviklingsområder so​m skal satses spesielt på i kommende landsmøteperiode. Den tar sikte på å være gjennomgående for hele organisasjonen og synliggjør ansvarsfordelingen mellom Norges Korforbund sentralt og distriktsleddene.

Vedtekter​​​​

Etiske retningslinjer

Her finner du Norges Korforbunds etiske retningslinjer. Disse ble vedtatt på landsmøtet i 2010 og revidert på landsmøtet 2018. 

Derom du oppdager brudd på våre etiske retningslinjer, så bør du varsle fungerende generalsekretær Rune Brunslid, e-post rune@korforbundet.no, telefon 97 94 78 87.

Retningslinjer for komiteer og utvalg

Her finner du retningslinjer for Sentralstyret.

Her finner du retningslinjer for Musikkfaglig råd. 

Her finner du retningslinjer for Valgkomiteen.