diviva

Sangkoret DiViva, fra Otta, ble startet i 2015, og teller i dag 19 medlemmer, i alderen 29 - 74 år. Fram til juni 2018 ble vi ledet av Truls Gjefsen. I august 2018 fikk vi ny dirigent, Ingeborg Dalheim. Vår kjære dirigent er medlem av Det Norske Solistkor og underviser dessuten i sang på Vinstra vgs i Oppland. Hun har betydd mye for utviklingen i koret vårt. Siste året med Ingeborg som dirigent er det rekruttert inn 7 nye kormedlemmer .Vi har har et variert repertoare, vi like å synge både gamle og nye sanger, både norske og utenlandske.
Vi øver hver onsdag på Aktivitetshuset, 2670 Otta, fra klokka 18.30 til 21.00. Vi ønsker nye sangglade damer hjertelig velkommen.
https://www.facebook.com/divivasangkor/

Sjanger: Klassisk

Leder: Tone Jorun Bulling
Medlemmer: 27
Dirigent: TRULS GJEFSEN
Kortype: Damekor