corcarminaSjanger: Klassisk

Leder: Stein Ødegaard
Medlemmer: 18
Dirigent: Tøge Talle
Kortype: Blandakor