koriosloSjanger: Klassisk

Leder: Hege Balk
Medlemmer: 26
Dirigent: Tom Wiklund
Kortype: Blandakor