diviva

Sangkoret DiViva, fra Otta, ble startet i 2015, og teller i dag 19 medlemmer, i alderen 29 - 74 år. Fram til juni 2018 ble vi ledet av Truls Gjefsen. I august 2018 fikk vi ny dirigent, Ingeborg Dalheim. Vår kjære dirigent er medlem av Det Norske Solistkor og underviser dessuten i sang på Vinstra vgs i Oppland. Hun har betydd mye for utviklingen i koret vårt. Siste året med Ingeborg som dirigent er det rekruttert inn 7 nye kormedlemmer .Vi har har et variert repertoare, vi like å synge både gamle og nye sanger, både norske og utenlandske.
Vi øver hver onsdag i Bykirka sine lokaler, Storgata 21, 2670 Otta, fra klokka 18.30 til 21.00. Vi ønsker nye sangglade damer hjertelig velkommen.
https://www.facebook.com/divivasangkor/


Sjanger: Klassisk

Leder: Tone Jorun Bulling
Medlemmer: 23
Dirigent: TRULS GJEFSEN
Kortype: Damekor