Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Felles goder / TONO-avtale

Hva er TONO?

Hva er TONO?

Ha du hørt om TONO?

Her kan du på 54 sekunder forstå hvorfor TONO finnes, og hvorfor TONO er viktig for at du kan få nye favorittsanger.

TONO eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt.

TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har circa 37 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig.

TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. Les mer om bruk av musikk på tono.no

Kollektiv TONO-avtale for medlemskor i Norges Korforbund

Som medlem av Norges Korforbund er ditt kor dekket av en kollektiv avtale med TONO. Denne gjelder konserter som korene selv arrangerer. Norges Korforbund betaler vederlag til TONO for korene for korkonserter med billettinntekter under 50 000,-, men korene plikter å rapportere hvilken musikk som er brukt på en konsert.

Innrapportering

Korene må sende inn program til TONO fra alle konserter slik at TONO skal kunne betale opphavspersonene i de ulike musikkverkene. Det finnes tre ulike måter å gjøre dette på: 

  1. Dersom dere har lagt inn konserten i konsertkaleneren på kor.no, så er det en egen funksjon på innlogget side for å rapportere konserten til TONO. Det er da Norges Korforbund som sender inn rapporten til TONO på vegne av dere.
  2. Dere kan sende konsertprogram til tono@tono.no. Dette forutsetter at programmet har informasjon om komponist, arrangør og tekstforfatter. 
  3. Fylle ut programmet i dette word-dokumentet og sende til tono@tono.no Musikkrapport TONO.doc

Dersom konserten hadde billettinntekter på 50 000,- kroner eller mer, så må alternativ 1 over benyttes. Dersom konserten hadde billettinntekter på under 50 000,- kroner, så kan dere velge mellom alternativene over.

Les mer om hva Korforbundets avtale med TONO dekker.