Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Ordninger / Korutvikling 2023 – støtteordning

Søk tilskudd fra NK Oslo-Akershus 2023

Søk tilskudd fra NK Oslo-Akershus 2023

Styret i Norges Korforbund Oslo-Akershus holder jevnlige kurs for enkeltsangere. Vi treffer ikke alltid på et tidspunkt som passer alle, for korsangere har ofte egne aktiviteter som kolliderer. 

For alle våre støtteordninger gjelder:

 • koret må være medlem i Norges Korforbund Oslo-Akershus for å kunne søke. 
 • det er koret eller dirigent som søker
 • det søkes om forhåndstilsagn (må inneholde budsjett og prosjektbeskrivelse)
 • søknader blir behandlet fortløpende.
 • det gis ikke støtte til kurs/seminarer arrangert av NK Oslo-Akershus (disse er allerede sterkt subsidiert)
 • innvilget tilskudd overføres etter at seminar/kurs/konsert er avholdt. Bekreftelse av gjennomføring med dokumentasjon og regnskap sendes til styret i NK Oslo-Akershus for videre behandling. 

Nå kan hele koret melde seg på et av våre kurs (uten deltakeravgift)
I stedet for at vi arrangerer kurs sentralt med påmelding for enkeltsangere, vil vi prøve å arrangere tilsvarende kurs lokalt med gruppe-påmelding for hele kor. Koret betaler ikke deltakeravgift i utprøvingsperioden, den er subsidiert av NK Oslo-Akershus.
(Se pilotprosjekt nederst på siden.)

Søknadsskjema for alle våre tilbud finner du her.

Det kan søkes om midler til korutvikling for følgende kurs og arrangement i 2023:


"Med stemmen som instrument"

I dette kurset får koret en innføring i temaer som holdning, pusteteknikk, vokalplassering, klang, intonasjon, artikulasjon, tekstbehandling og stemmens registre og funksjoner. Kurset skal tilpasses nivået til koret. Det stilles ingen krav til forkunnskaper for korsangerne. Kurset tar utgangspunkt i korets eget repertoar. Korets dirigent har en viktig rolle i kurset. Dirigenten og sanginstruktøren finner sammen ut hva det er viktig å jobbe med.
Det er opp til koret hvor mange kursdager dere ønsker. Minimum er to kvelder eller en full dag i helg. 
Les mer her https://kor.no/aktiviteter-og-konserter/kurs-i-sangteknikk/.
Koret organiserer eget seminar, og velger selv hvem de vil ha som instruktør, og inngår avtale med vedkommende. Vi anbefaler at koret følger Korforbundets satser for instruktører, som er kr. 7500 for en hel dag (i helger), eller kr. 4000 for en kveld (hverdager).

NK Oslo-Akershus har doblet tilskuddet på denne ordningen fra tidligere år, og gir nå inntil kr. 4000 i støtte etter søknad (innenfor budsjettrammen av avsatte midler til denne ordningen).
Koret  og må selv gjøre avtale med sangpedagog, og organisere eget seminar med vedkommende. Skriv en presentasjon av sanginstruktøren i vårt søknadsskjema.

NK Oslo-Akershus dekker:
 • Inntil kr. 4000 til sanginstruktør, resten av honoraret til sangpedagog dekker koret selv.
Kor kan bare få innvilget støtte til ett kurs pr. semester​. Man kan søke om støtte til sangkurs i begge semester, men ved behandling av søknader skal kor som ikke har fått støtte tidligere i samme år prioriteres.​
Vi gjør oppmerksom på at det må søkes FØR seminaret avholdes, men fra vårt distriktsledd vil vi la ordningen ha tilbakevirkende kraft for kor som har hatt sangpedagoger før 18. mars i 2023. (Det må likevel søkes via dette skjemaet for disse korene for å kunne bli behandlet på linje med nye søkere.) Vi sender bekreftelse om søknaden innvilges.

Støtte til samarbeidsprosjekter med andre medlemskor 

Vil ditt kor arrangere seminar, konsert eller sangerstevne som involverer flere medlemskor i Norges Korforbund?
Har ditt kor lyst til å arrangere en felleskonsert med flere av våre medlemskor, eller et sangerstevne/treff der flere av våre medlemskor kan delta, kan det søkes om tilskudd til dette. Vi dekker leie av lokale innenfor en ramme på inntil kr. 10 000,- og bistår med utlysning og markedsføring gjennom våre kanaler. 

Dersom noen av våre kor i Akershus vil arrangere en tilsvarende "Tenn lys"-konsert i desember, som vi har i Oslo, vil vi dekke leie av lokale innenfor en øvre ramme på kr. 10 000, samt bistå med et rammeverk for akkurat denne tradisjonelle felleskonserten.

Vi imøtekommer også egne initiativ som involverer MINST ett eller flere medlemskor, for eksempel helgeseminar med innleid instruktør, eller innleid instruktør til "ordinære" øvinger. (Det kan ikke søkes tilskudd ved bruk av egen dirigent eller stemmeøver). Her dekker vi honorar innenfor en øvre ramme på kr. 7500. Kor kan få innvilget støtte til ett samarbeidsprosjekt pr. semester. Man kan søke om støtte til samarbeidsprosjekt i begge semester, men ved behandling av søknader skal kor som ikke har fått støtte tidligere i samme år prioriteres.

Skriv en motivasjonstekst for det prosjektet koret ønsker å arrangere direkte i søknadskjemaet.

Dirigentkurs og -konferanser

Ønsker dere å sende dirigenten på Sommerkorskolen eller andre kurs/konferanser for dirigenter, kan det søkes om støtte til kursavgiften fra oss. Gå inn på skjemaet og søk under headingen dirigentkurs.

For spørsmål, send epost til soknad@nkoa.no

Pilotprosjekt - ferdig kurspakke til hele kor

"Musikk med Mick" eller "Klingende kropp" med Njål Sparbo

Disse to kurspakkene tilbyr vi nå for et begrenset antall kor, så om du vil sikre koret ditt denne muligheten må du være rask med å bestille.

I stedet for at vi arrangerer kurs sentralt med påmelding for enkeltsangere, vil vi prøve å arrangere kurs lokalt med gruppepåmelding for hele kor samtidig. Vi tilbyr nå et prøveprosjekt der vi sender to av kursene vi har holdt for enkeltsangere og dirigenter gjennom de siste årene både digitalt og fysisk. Et begrenset antall kor skal få muligheten til å ha et av disse kursene som eget seminar for hele koret. Koret må ha minst åtte sangere, men dersom det er mindre ensembler kan f.eks to gå sammen om en felles kursdag.

På den måten får alle i koret hevet kompetansen med samme kursholder, og det er kun en person som reiser i stedet for mange. Med andre ord er det også miljøvennlig. 

I dette prøveprosjektet vil kor får mulighet til å legge kurset til eget helgeseminar (en dag). Det er også mulig å dele opp et seminar over to kveldsøvinger etter avtale med instruktør. Søk om ønsket dato, legg gjerne inn to alternativer, så sjekker vi om det passer for instruktøren.  

Kursene inneholder mye teori og en del praktiske øvelser. Instruktørene vil tilpasse vanskelighetsgraden i teoridelen til nivået på kormedlemme (hvor mange kan lese noter, fortegn, rytme etc.):

 • "Musikk med Mick"
  Kurset inneholder både notelære, rytme, intonasjon og harmonikk.
  Det vil bli både teori og praktiske øvelser.
 • "Klingende kropp" med Njål Sparbo.
  Korsangerens viktigste uttrykkskilde er kropp og kroppspråk.
  Dette kurset handler om kroppen som instrument.

  SØK HER.