​​

​Aktivitetsmidler

​Kor tilsluttet Norges Korforbund Troms og Finnmark kan søke distriktsleddet om aktivitetsmidler. Søknadsfrist: 1. november. Man kan få tildelt inntil kr. 5000,- pr. aktivitet.

Retningslinjer for søknad og tildeling av aktivitetstilskudd.pdf


Her ​kan du laste ned Norges Korforbund sin logo til bruk i profilerings-/annonserings-/programmateriell.

​