​​Handlingsplan for NK Troms


Det ble vedtatt en ny handlingsplan for 2016-2017. Denne blir lagt ut så snart protokollvitnene har underskrevet årsmøteprotokollen.