​​

​Aktivitetsmidler

​Kor tilsluttet Norges Korforbund TROMS kan søke distriktsleddet om aktivitetsmidler. Søknadsfrist: 1. november. Man kan få tildelt inntil kr. 5000,- pr. aktivitet.

Retningslinjer for aktivitetstilskudd.pdf

Her ​kan du laste ned NK Troms sin logo til bruk i profilerings-/annonserings-/programmateriell.


Med stemmen som instrument

I forbindelse med kurset «Med stemmen som instrument» ønsker styret å være bidragsyter til medlemskorene i Troms. Norges Korforbund Troms bevilger kr. 10.000,- i 2017 fordelt på 4 kor som ønsker å gjennomføre kurset. Totalt kr. 2500.- pr. kor. Først til mølla-prinsippet gjelder. Søknad sendes styret i Norges Korforbund Troms v/Berit Simonsen nk-troms@kor.no

Les mer om tilbudet her.

​