Prosjektleder og koordinator for Gospelkursene er
korkonsulent for Nord-Norge Marita Havaas Olsen.
Hun kan kontaktes på tlf. 911 29810 (Mellom 09-16)
og e-post: marita@korforbundet.no