Aktivitetsplan for NKØG for 2015 og 2016 (Ajourført 20.02.2015)
må gjennomføres av samtlige distriktsledd i Norges Korforbund. Regionstyrene skal påse at vedtatt minimumsaktivitet blir gjennomført.

 

ORGANISASJONAKTIVITET
  • Distriktsleddet skal alene eller sammen med andre DL i regionen tilby organisasjonsopplæring og informere om medlemsfordelene i Norges Korforbund.

Legges ut og ajourføres på hjemmesiden til NKØG. Gjennomføres på ledermøtene høsten 2015 og 2016

 

  • Distriktsleddet skal årlig ha tett kontakt med medlemskorene og tilstrebe ringerunde og besøk i alle kor.

Ringekontakt med alle korene og tilstrebe besøk i korene i 2015 og 2016

 

 

MUSIKK
  • Distriktsleddet skal alene eller sammen med andre distriktsledd i regionen tilby kurs for korsangere, dirigenter og dirigentassistenter.

Hjelpedirigentkurs 09. – 10. Mai 2015 (Høy prioritet)

Notekurs 08. November 2015

Korutviklingskurs 29. – 31. Januar 2016

VEKST
  • Distriktsleddet skal styrke samarbeidet med aktuelle samarbeidspartnere (som kulturskole, kommune, kororganisasjoner, vg.skoler, folkehøyskoler etc.) og mellom kor i og utenfor NK.
Etablere kontakt og samarbeid med rektorene i kommunale kulturskolene for å fremme rekruttering av så vel sangere som dirigenter.
  • Distriktsleddet skal alene eller sammen med andre DL. i regionen initiere nyskapende tiltak og prosjekter.

Sangerstevne i Singsås 19. – 21. Juni 2015

Leder- og dirigenttreff 19. Juni 2015

Årsmøte 14. Februar 2016

Sangerstevnet i Haltdalen Juni 2016

Leder- og dirigenttreff Juni 2016

Arrangere MIDT-Kick August 2015

SYNLIGHET
  • Distriktsleddet skal alene eller sammen med andre DL i regionen tilby kurs i mediabruk som for eksempel nettsider og sosiale medier.

Ledermøtet 08. November 2015

Ledermøte 05. November 2016

  • Distriktsleddet skal ha en enhetlig profil i henhold til Norges Korforbunds profilhåndbok.
 ​