Styret

Åge Ofstad - leder
Kvål S​onglag
Tlf: 950 31 811

Laila Renate Sellevoll Dalborgskogen - nestleder
Samhald
Tlf: 416 41 103
 ​
Ingrid Brandegg - sekretær
Budal Songlag
Tlf: 928 57 924

Per Dagfinn Presthus - kasserer
Rennebu Mannskor
Tlf: 917 30 325
Jens Ove Borten - styremedlem
Lundarljom
Tlf: 909 92 560

Britt Foss - 1. varamedlem
Lundarljom
Tlf: 905 79 461
Epost: foss.britt@gmail.com

Mari Elin Singsaas - 2. varamedlem
​Singsås Damekor
Tlf: 476 30 295
Epost: marielinsingsaas@yahoo.no

Bjørg Rise Sørløkken -  3. varamedlem
Hovinkoret
Tlf: 482 30 ​105

 ​
Revisorer:
Kjell Grøtte.
Hovinkoret
Tlf: 926 23 527
 ​
Jon Jarle Gorseth
Hauka Mannskor
996 43 879

Webansvarlig:
Mari-Brit Bergdal
Rognes Songlag
Tlf: 988 75 572
 ​