​​​​​

Styret


 
Åge Ofstad - leder
Kvål S​onglag
Tlf: 950 31 811

Arnold Fossum - nestleder
Kvikne Songlag
Tlf: 951 56 552
 ​
Ingrid Brandegg - sekretær
Budal Songlag
Tlf: 928 57 924

​Mari-Brit Bergdal - kasserer
Rognes Songlag
Tlf: 988 75 572
Astrid Bjørnli - styremedlem
Damekoret Uredd
Tlf: 415 06 445

Per Dagfinn Presthus - 1. varamedlem
Rennebu Mannskor
Tlf: 917 30 325
E-post: per.dagfinn@getmail.no

Mona Bollandsås - 2. varamedlem
​Hovinkoret
Tlf: 995 06 506
E-post: monabolla@gmail.com​

Bjørg Rise Sørløkken -  3. varamedlem
Hovinkoret
Tlf: 482 30 ​105

 ​
Revisorer:
Kjell Grøtte.
Hovinkoret
 ​
Jon Jarle Gorseth
Hauka Mannskor
 ​