​​

Leder:

Tor Granvold

Kvikne Songlag

Tlf: 958 83 671

Epost: tgranvol@frisurf.no​


Medlemmer:

​Gjertrud Løhre

Kvål Songlag

Tlf. 915 79 618Geir Fjellstad


Rennebu Mannskor

Tlf. 915 66 319

Epost: geir.fjellstad@getmail.no​


Varamedlem: