ÅRSMØTE 2021

Årsmøte for NK Nord-Trøndelag ble gjennomført 7.mars. Pga nasjonale smitte anbefalninger ble møtet gjennomføres digitalt med bruk av TEAMS. 32 medlemmer var med i møtet.

Protokoll finner du her: Signert årsmøtedokument NK Nord-Trøndelag.pdf

Årsregnskap og balanse 2020: Regnskap og signert balansen 2020.pdf

Budsjett: BudsjettAarFjor_25.01.2021.pdf

________________________

ÅRSMØTE 2020

Årsmøte for NK Nord-Trøndelag blir gjennomført på Steinkjer 8.mars.

Protkoll: Protokoll årsmøtet NK Nord-Trøndelag 2020.pdf

______________________________________

ÅRSMØTE 2019

Årsmøtet for 2019 ble gjennomført på Steinkjer 10.mars.

Her finner du protokollen fra årsmøtet:

Protokoll fra årsmøtet 2019.pdf