Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Om oss > Midt-Norge > NK Nordmøre > Årskonferanse 2020 > Årsmøte i distriktsleddene

Årsmøte i distriktsleddene

Norges Korforbund Nordmøre og Norges Korforbund Romsdal avholder separate årsmøter på Scandic Hotell Alexandra i Molde fredag 6. mars 2020 kl 19.00.

Klikk her for påmelding av delegater fra ditt kor. 

Om årsmøtet i vedtektene       

§ 4 ÅRSMØTET

§ 4.1 Generelt

Årsmøtet er Norges Korforbund distriktsledd sin øverste myndighet.

§ 4.2 Årsmøtets sammensetning

  • 2 delegater fra hvert medlemskor,
  • styrets medlemmer,
  • leder av utvalg valgt av Årsmøtet,
  • æresmedlemmer,
  • observatører og gjester,
  • samt revisor.

§ 4.3 Årsmøteperiode og forslag til Årsmøtet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 31. mars og trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst seks ukers varsel. Saksliste, styrets beretning og regnskap skal sendes medlemmene senest 14 dager før Årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Saksliste skal følge innkallingen. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet skal, skriftlig og begrunnet, være styret i hende minst fire uker før Årsmøtet.

 

§ 4.4 Forslags- og stemmerett

Delegater valgt av korene kan avgi stemme, jf § 4.2.

Styrets medlemmer kan avgi stemme og fremme forslag i alle saker som ikke gjelder årsmelding og regnskap.


§ 4.5 Møte- og talerett

Ledere av utvalg valgt av Årsmøtet, æresmedlemmer og revisor har møte- og talerett.

 

§ 4.6 Saksliste – ordinær årsmøtebehandling

a. Godkjenning av stemmeberettigede

b. Valg av møteleder

c. Valg av referent

d. Valg av to protokollvitner

e. Valg av tre medlemmer til redaksjonskomité

f. Valg av to medlemmer til tellekorps

g. Godkjenning av innkalling

h. Godkjenning av saksliste

i. Årsmelding

j. Revidert regnskap

k. Behandle innkomne saker foreslått av styret eller medlemskor

l. Handlingsplan / Aktivitetsplan

m. Fastsette lokal tilleggsavgift (der dette er aktuelt)

n. Budsjett

o. Valg av revisor

p. Valg av styre

 

4.7. Valg

Styret:

- Velge leder for 1 år

- Velge nestleder for 2 år

 -Velge styremedlemmer (velges slik at ikke alle er på valg samtidig)

- Velge varamedlemmer for 1 år