​Æresmedlem i Norges Korforbund Romsdal 2012


Torfinn_Reitan_resmedlem_nkr.jpg
Torfinn Reitan - aktiv sanger i Fuglset Mannskor og dirigent for Molde Pensjonistkor

På NK Romsdal sitt årsmøte ble Torfinn Reitan utnevnt til æresmedlem av forbundet.
I over 40 år har han vært en pådriver for korsangens beste i Romsdal. Som engasjert
korsanger, kordirigent og kororganiasjonsmenneske har Torfinn Reitan gjort en stor og
fortjenestefull innsats. Torfinn har blant annet vært med på å starte flere kor,
og har vært en ivrig kordirigent for både barne og voksenkor. I NK Romsdal (Tidligere Romsdal
songarlag) har Torfinn Reitan hatt flere tillitsverv både i styret, og ikke minst som mangeårig
leder av musikk og studieutvalget, hvor Torfinn sto i spissen for å arrangere en rekke kurs på
høyt nivå for både kordirigenter og korsangere. I dag, i en alder på 74 år er Torfinn fortsatt svært
aktiv, både som korsanger og vikardirigent i Fuglset mannskor, og som dirigent for Molde
pensjonistkor.
Vi gratulerer Torfinn Reitan så mye med utnevnelsen til æresmedlem av NK Romsdal.