​MSU 

 

Musikk- og studieutvalget (MSU) skal ivareta NKR sitt musikkfaglige arbeid. Leder i MSU deltar på styremøtene i NKR. 

Leder er Signe Torill Eikrem som treffes på signe_eikrem@hotmail​.com og telefon 48098615