Hederstegn


Norges Korforbund fortjenstmedalje kan tildeles personer som har minst 40 år som aktiv korsanger. For de som har holdt på enda litt lenger tilbyr vi også 50, 60 og 70 årsmedalje. Med fortjenstmedaljen følger et diplom.

Søknadskjema fortjenstmedalje NK mai15.pdf


Fra 26.01.18: I tillegg til Norges Korforbund sin fortjenestemedaljer, har Norges Korforbund Sør-Trøndelag utmerkelser for 10, 20 og 30 års medlemskap i forbundet.

Søknadsskjema NKST 10, 20 og 30 år 2018.pdf


Søknader om alle utmerkelser sendes til  hederstegn@nkst.no

Søknader behandles fortløpende.

 

Instruks-statutter_hederstegn_NKST_gjelder_fra_2018.pdf