Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

SUNKI

​​​​​​​​​​Samarbeidsutvalget for distriktsleddene

NK Hedmark, NK Vestoppland, NK Østerdalen og NK Gudbrandsdalen


Mandat for Samarbeidsutvalget NK-Innlandet

  1. Samarbeidsutvalget NK-Innlandet (SUNKI) skal være et koordinerende ledd mellom distriktsleddene Gudbrandsdal, Vestoppland, Østerdalen, Hedmark, Mjøsegnene for felles tilbud til medlemskorene i disse DL’ene.
  2. SUNKI sin oppgave er å koordinere felles tilbud fra Norges Korforbund til medlemskorene i innlandet.
  3. SUNKI består av en representant for hvert av DL’ene med personlig varamedlem.
  4. Hvert DL oppnevner representanter til SUNKI på første styremøte etter DL sitt årsmøte.
  5. Utvalget konstituerer seg selv med leder og sekretær og bestemmer selv sin møteaktivitet
  6. SU koordinere årlige aktivitetsplaner basert på den nasjonale handlingsplan og distriktsleddenes handlingsplaner.
  7. Hvert fellesprosjekt som gjennomføres i Innlandet skal ha ett DL som tekniske arrangør. SUNKI er ansvarlig for denne fordelingen.
  8. Det avholdes en fellessamling for alle styremedlemmene i DL’ene annen hvert år i august som alternerer med en tilsvarende samling for hele DL-styremedlemmene i hele region sør-øst. På samlingen drøftes handlingsplaner og andre aktuelle saker i korforbundet.

 ​

NK Østerdalens representant i SUNKI: Jan Eirik Krey​