​Her kommer o​versikt over hvor korene bor under Korvaka på Røros